Zorgverzekering

 

Als lid van de Seniorenvereniging Diepenheim kunt u in aanmerking komen voor collectiviteitskorting premie zorgverzekering. In onze Nieuwsbrief november 2017 hebben wij het kortingsschema zorgverzekeringen 2018 gepresenteerd. Voor 240 van onze leden is de zorgverzekeraar Menzis via PMA. Voor deze leden vragen wij even als in voorgaande jaren de extra korting in 2018 zijnde € 33,– per verzekerde aan. Indien u nog vragen heeft betreffende uw zorgverzekering, neem dan contact met de heer Wim Knoop.